Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

10 Milyon Yıllık Bir Kenttesiniz

Anadolu’daki ilk insansı primat kalıntıları Ankara’da bulunmuş ve 10 milyon yıl öncesine ait bu kalıntılara Ankarapithecus meteai adı verilmiştir. Tarih boyunca Ankawa, Ancyra, Angora, Engürü adlarıyla anılan Ankara’nın kent merkezine ilk yerleşim Ankara kalesi civarına olmuştur. Ankara, Hititlerden sonra MÖ 7. yüzyıllarda Friglerin eline geçmiştir. Frig krallığı yıkıldıktan sonra MÖ 547’ye kadar Lidyalılar Ankara’da hüküm sürmüş; kral yolu üzerinde…

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

1997’de Avrupa’da Yılın Müzesi seçilmiştir. Ankara Kalesinin hemen yanındadır. 15. yüzyılda yapılan ve biri çarşı, diğeri otel olan iki Osmanlı binasından oluşur. Zaman içinde terk edilen bu yapılar, Anadolu’dan toplanan eserleri sergilemek üzere yenilenmiş ve iki katlı bir müzeye dönüştürülmüştür. Müzede, Paleolitik Çağ’dan başlayıp günümüze uzanan Anadolu arkeolojik eserleri kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Girişte sağa…

Anıtkabir

I. Dünya Savaşı sonunda gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve devrimlerimizin mimarı M. Kemal Atatürk’ün anıt mezarıdır. Anıtkabir, Atatürk’ün adı ve kişiliği altında Türk ulusunu ve Anadolu’yu da temsil eder. Mimarisi, heykel ve rölyefleri bu temsile göre tasarlanmıştır. Frig tümülüslerinin olduğu bir tepeye inşa edilmiş; eski Anadolu uygarlıkları ile Türk boyları sembolize edilmiştir.…

Ankara Kalesi

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Hititlerden bu yana hep aynı yerde bulunan Kale; Romalılar, Bizanslılar ve Türkler tarafından birçok kez onarılmıştır. Ankara merkezindeki bir tepenin en yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşur. Dört katlı olan iç kale Ankara taşından…

Augustus Tapınağı

  Augustus Tapınağının olduğu tepede, MÖ 7. yüzyılda Friglerin Tanrıça Kybele ve Ay Tanrısı Men için yaptıkları tapınak vardı. Roma İmparatoru Augustus Ankara’yı Roma’ya bağlayınca, Men tapınağının üzerine Augustus Tapınağı yapılmıştı. Roma İmparatoru Augustus’un ölmeden önce bıraktığı dört belgeden biri olan Res Gestae Divi Augusti (Tanrısal Augustus’un İcraatları) işte bu tapınağın iç duvarındadır. Belgenin bulunduğu…

Azize Tereza Kilisesi

1928’de, eski Aziz Clement Fransız Koleji’nin arsasına Fransa Büyükelçiliği Kançılaryası ve içine bir şapel inşa edilmiş. 1942’de konsolosluk taşınmış, yerine Fransız okulu açılmış. Fransız okulu da taşınınca Şapel 2002’de restore edilerek Azize Tereza Latin Katolik Kilisesi olarak ibadete açılmış. Mozaikleri, vitrayları ve sütun başlıkları dikkat çekici olan Şapel çarşamba (18.00) ve pazar (11.30) günleri ibadete;…

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Müzede, özel bir koleksiyona ait olan ve neredeyse tümü Anadolu kökenli yaklaşık 2 bin taşınır eser sergilenmektedir. Roma dönemine ait cam eserler (şişeler, kaseler, sürahiler, bardaklar, az sayıda bilezik ve yüzük), mühür kazınmış yüzük taşları (gems) ve sikkeler (altın, gümüş, bronz Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerine ait) koleksiyon içinde öne çıkan gruplardır. Koleksiyondaki diğer önemli eser…

Hamidiye Çeşmesi

Hamidiye Çeşmesi Osmanlı İmparatoru II. Abdülhamit döneminde yapılan bu tarihi çeşme, geçmişteki bir takım düzenlemeler esnasında yerinden taşınmış ve bugünkü yerine getirilmiştir. Ankara taşından yapılmış çeşmenin üçgen alınlığının iki yanında antik başlıklı sütunlar bulunuyor. Kabartma süslemeleri olan, tasları ve musluğu bulunmayan çeşmenin aynalığının üzerindeki ay yıldız motifi dikkat çekiyor. Bu Osmanlı çeşmesini görmek isterseniz Ulus’ta,…

Rahmi M. Koç Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi Ankara’nın ilk sanayi müzesidir. Müze binaları olan Çengelhan ve Safranhan, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış tarihi konaklama mekanlarıdır. Bu mekanların 32 odasında geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeler sergileniyor. Zengin bir çeşitliliğe sahip müze koleksiyonunda ulaşım ve iletişim araçları, bilimsel aletler, tıp ve eczacılık…

Julian Sütunu

Julian Sütunu Julian Sütunu, Roma İmparatoru Julianus’un Ankara’ya ziyareti onuruna 362 yılında dikilmiştir. Fakat daha sonra yapıldığı da iddia edilmektedir. Sütun, kare bir kaide üzerinde yükselir. Kendine özgü bu mimari yapı 15 metre yüksekliğindedir ve gövdesinde birçok yivli halka şekilli beyaz taşlar üst üste konulmuştur; fakat tek parça gibi görünmektedir. Başlığı yapraklarla süslü, kaidesi ve…