Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Müzede, özel bir koleksiyona ait olan ve neredeyse tümü Anadolu kökenli yaklaşık 2 bin taşınır eser sergilenmektedir. Roma dönemine ait cam eserler (şişeler, kaseler, sürahiler, bardaklar, az sayıda bilezik ve yüzük), mühür kazınmış yüzük taşları (gems) ve sikkeler (altın, gümüş, bronz Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerine ait) koleksiyon içinde öne çıkan gruplardır. Koleksiyondaki diğer önemli eser…

10 Milyon Yıllık Bir Kenttesiniz

Anadolu’daki ilk insansı primat kalıntıları Ankara’da bulunmuş ve 10 milyon yıl öncesine ait bu kalıntılara Ankarapithecus meteai adı verilmiştir. Tarih boyunca Ankawa, Ancyra, Angora, Engürü adlarıyla anılan Ankara’nın kent merkezine ilk yerleşim Ankara kalesi civarına olmuştur. Ankara, Hititlerden sonra MÖ 7. yüzyıllarda Friglerin eline geçmiştir. Frig krallığı yıkıldıktan sonra MÖ 547’ye kadar Lidyalılar Ankara’da hüküm sürmüş; kral yolu üzerinde…

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

1997’de Avrupa’da Yılın Müzesi seçilmiştir. Ankara Kalesinin hemen yanındadır. 15. yüzyılda yapılan ve biri çarşı, diğeri otel olan iki Osmanlı binasından oluşur. Zaman içinde terk edilen bu yapılar, Anadolu’dan toplanan eserleri sergilemek üzere yenilenmiş ve iki katlı bir müzeye dönüştürülmüştür. Müzede, Paleolitik Çağ’dan başlayıp günümüze uzanan Anadolu arkeolojik eserleri kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Girişte sağa…

Anıtkabir

I. Dünya Savaşı sonunda gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve devrimlerimizin mimarı M. Kemal Atatürk’ün anıt mezarıdır. Anıtkabir, Atatürk’ün adı ve kişiliği altında Türk ulusunu ve Anadolu’yu da temsil eder. Mimarisi, heykel ve rölyefleri bu temsile göre tasarlanmıştır. Frig tümülüslerinin olduğu bir tepeye inşa edilmiş; eski Anadolu uygarlıkları ile Türk boyları sembolize edilmiştir.…

Ankara Kalesi

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Hititlerden bu yana hep aynı yerde bulunan Kale; Romalılar, Bizanslılar ve Türkler tarafından birçok kez onarılmıştır. Ankara merkezindeki bir tepenin en yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşur. Dört katlı olan iç kale Ankara taşından…

Augustus Tapınağı

  Augustus Tapınağının olduğu tepede, MÖ 7. yüzyılda Friglerin Tanrıça Kybele ve Ay Tanrısı Men için yaptıkları tapınak vardı. Roma İmparatoru Augustus Ankara’yı Roma’ya bağlayınca, Men tapınağının üzerine Augustus Tapınağı yapılmıştı. Roma İmparatoru Augustus’un ölmeden önce bıraktığı dört belgeden biri olan Res Gestae Divi Augusti (Tanrısal Augustus’un İcraatları) işte bu tapınağın iç duvarındadır. Belgenin bulunduğu…

Azize Tereza Kilisesi

1928’de, eski Aziz Clement Fransız Koleji’nin arsasına Fransa Büyükelçiliği Kançılaryası ve içine bir şapel inşa edilmiş. 1942’de konsolosluk taşınmış, yerine Fransız okulu açılmış. Fransız okulu da taşınınca Şapel 2002’de restore edilerek Azize Tereza Latin Katolik Kilisesi olarak ibadete açılmış. Mozaikleri, vitrayları ve sütun başlıkları dikkat çekici olan Şapel çarşamba (18.00) ve pazar (11.30) günleri ibadete;…