Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Anadolu’daki ilk insansı primat kalıntıları Ankara’da bulunmuş ve 10 milyon yıl öncesine ait bu kalıntılara Ankarapithecus meteai adı verilmiştir.

Tarih boyunca Ankawa, Ancyra, Angora, Engürü adlarıyla anılan Ankara’nın kent merkezine ilk yerleşim Ankara kalesi civarına olmuştur. Ankara, Hititlerden sonra MÖ 7. yüzyıllarda Friglerin eline geçmiştir. Frig krallığı yıkıldıktan sonra MÖ 547’ye kadar Lidyalılar Ankara’da hüküm sürmüş; kral yolu üzerinde olan Ankara, ticari ve askeri bir merkez olmuştur. Kent daha sonra Perslerin, ardından Büyük İskender’in egemenliğine geçmiştir. Galatlar ve Romalılar dönemlerinde de doğu ile batı arasında stratejik bir merkez olarak önemini korumuştur. Roma imparatorluğu döneminde Ankara’ya metropolis ünvanı verilmiş; fakat İmparatorluk bölündükten sonra Ankara kaleye doğru çekilmiş ve bir ortaçağ kenti görünümü almıştır. Selçuklu Türkleri Anadolu’ya girdikten sonra 1073’te Ankara’yı almış; kent 1354’te Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. Muhteşem Süleyman döneminde Anadolu eyaletinin merkezi olan Ankara, meşhur Angora keçisi tiftiği, bu tiftikten yapılan ‘ sof kumaş ‘ , dericilik, kunduracılık, üzüm bağları ve tahıl ile zenginleşmiştir. 1. Dünya Savaşı yıllarında sarsılsa da 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olmuş; tekrar hızla gelişmiştir.

Stratejik konumu ile binlerce yıldır pek çok kavime yurt olan Ankara’dasınız. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı Açık Hava Müzesi, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinde binlerce yıllık tarihimizden izleri görebilirsiniz.