Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Hotel SAMM bünyesindeki “sokaküstü” galeri SAMM’s artway’de, 11 Mayıs’tan itibaren Sinan Logie’nin Topografya Örnekleri adlı sergisinden bir yapıtı görebilirsiniz. Türkiye’nin bilinmezliğe giden yapılaşmasının karanlık yüzünü dışavurumcu bir biçimde yansıtan bir sanat yapıtını görmek, Hotel SAMM’in bulunduğu Gazi Osman Paşa semtinin ve Uğur Mumcu Caddesinin değerini anlamak için bir neden daha oluşturacak. Son yıllarda Türkiye coğrafyasındaki yoğun inşaat faaliyetinin izlerini akademik araştırmalarında da sürdüren; bu çalışmalarını tablolarına taşıyan; şehri, sokakları, peyzajı, mimari yapılaşmayı kayıt altına alırken resimlerinde bu alanları kendi soyutlama biçimi ile yeniden yapılandıran; sergisinde, şehre dair bireysel deneyim ve eylemlerin bıraktığı izleri izleyicinin yorumuna açan Logie, tüketim toplumunun yarattığı bitmek bilmeyen yenileşme, yapılaşma ve vahşi kentleşmenin altını çiziyor. Resminlerinde “sürekli bir gerçeği soyutlayıp, üstüne yeni bir gerçeğin nasıl üretildiğini araştırdığını” belirten sanatçının oluşturduğu kompozisyonlar mekanları farklı bir düzemde deneyimlemenin kapılarını izleyiciye açarken yeni düşünme alanları da yaratıyor. Mimar, akademisyen ve sanatçı Sinan Logie’nin Ankaralı sanatseverlerle ilk kez buluştuğu ve 11 Haziran’a kadar sürecek sergide yer alan diğer tüm yapıtlar eşzamanlı olarak Galeri Siyah Beyaz’da.